wykorzystanie podręcznika WSiP

Jakie cechy podręcznika WSiP wyróżniają go na rynku wydawniczym?

Przed reformami edukacyjnymi problem podręczników nie był tak poważny jak dziś. Obowiązywał jeden podręcznik zatwierdzony przez ministra, a jedyne, co można było zrobić, to poszukać formuły, która pozwoliłaby na jego aktualizację. Każdy podręcznik prezentował to, co było zawarte w jednym obowiązującym programie nauczania. Obecnie różnorodność programów nauczania opartych na bardzo powszechnie tworzonej podstawie programowej doprowadziła do zróżnicowania. Pojawiło się wiele podręczników z różnymi koncepcjami edukacyjnymi. Wydawnictwo WSiP podręczniki wydaje, które spełniają najlepiej te wymagania.

Dlaczego warto zastanowić się na wyborem podręcznika?

Potrzeba wyboru podręcznika stała się dla wielu nauczycieli poważną trudnością. Wybór podręcznika jest bardziej kwestią przypadku (reklama, promocja, przypadkowe odkrycie w księgarni) niż przemyślanego i zaplanowanego poszukiwania. Nauczyciele nie mają też czasu na dokonywanie w pełni świadomych wyborów. Gdy nauczyciele stwierdzą braki w podręczniku i znajdą je podczas korzystania z podręcznika w ciągu roku szkolnego, starają się uzupełnić je na własną rękę. Powinna to być jednak przemyślana decyzja.

Jak pracować z podręcznikiem WSiP?

Na ogół daje się uczniom i nauczycielom swobodę w interpretacji treści. Oczywiście, nawet wydawnictwa WSiP podręczniki ze sklepu internetowego taniaksiazka.pl powinny być najważniejszym narzędziem dydaktycznym. Służy on jedynie jako pomoc: nauczycielowi – w planowaniu zajęć, uczniowi – w nauce. Jego zadaniem nie jest zastąpienie nauczyciela, ale uzupełnienie go. Tylko obserwując żywą pracę, można nauczyć się metody korzystania z podręcznika. Sposób napisania podręcznika WSiP wpływa lepiej na zrozumienie przez ucznia treści przedmiotu. Język podręcznika jest tutaj dosyć jasny, zwięzły i precyzyjny. Podręcznik powinien skłaniać do myślenia. Kształtuje on podejście ucznia do prezentowanych obszarów wiedzy i spełnia następujące funkcje:

  • motywowanie,
  • informowanie,
  • wychowywanie.

Dlaczego warto korzystać z podręcznika także współcześnie?

Wiele osób przypisuje podręcznikowi rolę nadrzędną w nauczaniu. Uważa się, że funkcja informacyjna jest najbardziej oczywista. Podkreśla się jednak znaczenie funkcji badawczej podręczników, która jest zwykle niedoceniana. Znaczenie ma demonstracyjne zastosowanie wiedzy przedstawionej w podręczniku oraz samodzielne działania praktyczne powinny być jasno określone poprzez przedstawienie materiału do ćwiczeń i zadań.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com