podręczniki wydawnictwa WSiP

Czym charakteryzują się podręczniki WSiP?

Podręczniki wzmocniły wśród niektórych uczniów i nauczycieli przekonanie, że nauka polega na przyswajaniu odpowiedniej liczby nazw i terminów. Wydawcy często odwołują się do zasad psychologicznych, zwłaszcza do etapów rozwoju poznawczego. Wydawnictwa WSiP podręczniki odnoszą się do tych koncepcji.

Dlaczego warto korzystać z podręczników?

Nauka, by była naprawdę skuteczna, wymaga wysiłku, aby zdobyć wiedzę, nie może być łatwa i gotowa. Wymaga to zindywidualizowanego nauczania, w zależności m.in. od stylu poznawczego ucznia. Słabe wyniki w naszych szkołach są w dużej mierze spowodowane tym, że uczniowie nie są nauczani, jak korzystać z książek i porównywać swoje osobiste doświadczenia z doświadczeniami społecznymi zawartymi w książkach. WSiP podręczniki starają się wyjść naprzeciw tym wymaganiom.

Co zapewniają podręczniki WSiP?

Większość podręczników na rynku doskonale zaspokaja potrzeby uczniów, jeżeli chodzi o wiedzę. Podręczniki WSiP:

  • trzymają się tradycyjnej koncepcji edukacji;
  • skupiają się na przekazywaniu gotowej wiedzy;
  • są elastyczne na zmiany;
  • odnoszą się do wydarzeń współczesnych.

Z rozmów z nauczycielami wynika, że książki “gdzie wszystko jest” są, niestety, stale oczekiwane przez wielu. Podręczniki pozwalające na samodzielne tworzenie wiedzy przy użyciu innych źródeł informacji, w którym nie zawsze podawane są wszystkie odpowiedzi, ale zadawane są pytania, nie są tak popularne. Wymagają one bogatej i aktualnej wiedzy także od nauczyciela, wydawcy WSiP już o tym pomyśleli.

Jak używać podręcznika?

Niektórzy nauczyciele wolą nie używać książki na lekcji i pozwolić uczniom budować swoją własną wiedzę. Nie negują jednak roli podręcznika jako pomocy w przygotowaniu zajęć w domu. W ten sposób dają możliwość wykorzystania wiedzy z podręczników w praktyce podczas lekcji i skorygowania sposobu, w jaki uczniowie rozumieją problemy. Daje im to możliwość pogłębienia wiedzy na dowolny temat. Uczniowie muszą robić coś na swój sposób, aby osiągnąć zadowalające rezultaty.

Jak są skonstruowane podręczniki WSiP?

Rozmowy z uczniami pokazują, że nie wszyscy uczniowie chcą, aby książki “dostarczały” im wiedzy, ale chcą odczuwać satysfakcję z samodzielnego poszukiwania wiedzy. Podręczniki WSiP są prostym i jasnym językiem, “tak aby uczeń ją zrozumiał”. Odznaczają się jasnymi, czytelnymi, kolorowymi rysunkami i wykresami “ułatwiających zapamiętywanie treści” oraz, na końcu rozdziału, streszczeniami.

Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com