Tomasz

Jakie cechy podręcznika WSiP wyróżniają go na rynku wydawniczym?

Przed reformami edukacyjnymi problem podręczników nie był tak poważny jak dziś. Obowiązywał jeden podręcznik zatwierdzony przez ministra, a jedyne, co można było zrobić, to poszukać formuły, która pozwoliłaby na jego aktualizację. Każdy podręcznik prezentował to, co było zawarte w jednym obowiązującym programie nauczania. Obecnie różnorodność programów nauczania opartych na bardzo powszechnie tworzonej podstawie programowej doprowadziła do zróżnicowania. Pojawiło się wiele podręczników z różnymi koncepcjami edukacyjnymi. Wydawnictwo WSiP podręczniki wydaje, które spełniają najlepiej te wymagania.

Dlaczego warto zastanowić się na wyborem podręcznika?

Potrzeba wyboru podręcznika stała się dla wielu nauczycieli poważną trudnością. Wybór podręcznika jest bardziej kwestią przypadku (reklama, promocja, przypadkowe odkrycie w księgarni) niż przemyślanego i zaplanowanego poszukiwania. Nauczyciele nie mają też czasu na dokonywanie w pełni świadomych wyborów. Gdy nauczyciele stwierdzą braki w podręczniku i znajdą je podczas korzystania z podręcznika w ciągu roku szkolnego, starają się uzupełnić je na własną rękę. Powinna to być jednak przemyślana decyzja.

Jak pracować z podręcznikiem WSiP?

Na ogół daje się uczniom i nauczycielom swobodę w interpretacji treści. Oczywiście, nawet wydawnictwa WSiP podręczniki ze sklepu internetowego taniaksiazka.pl powinny być najważniejszym narzędziem dydaktycznym. Służy on jedynie jako pomoc: nauczycielowi – w planowaniu zajęć, uczniowi – w nauce. Jego zadaniem nie jest zastąpienie nauczyciela, ale uzupełnienie go. Tylko obserwując żywą pracę, można nauczyć się metody korzystania z podręcznika. Sposób napisania podręcznika WSiP wpływa lepiej na zrozumienie przez ucznia treści przedmiotu. Język podręcznika jest tutaj dosyć jasny, zwięzły i precyzyjny. Podręcznik powinien skłaniać do myślenia. Kształtuje on podejście ucznia do prezentowanych obszarów wiedzy i spełnia następujące funkcje:

  • motywowanie,
  • informowanie,
  • wychowywanie.

Dlaczego warto korzystać z podręcznika także współcześnie?

Wiele osób przypisuje podręcznikowi rolę nadrzędną w nauczaniu. Uważa się, że funkcja informacyjna jest najbardziej oczywista. Podkreśla się jednak znaczenie funkcji badawczej podręczników, która jest zwykle niedoceniana. Znaczenie ma demonstracyjne zastosowanie wiedzy przedstawionej w podręczniku oraz samodzielne działania praktyczne powinny być jasno określone poprzez przedstawienie materiału do ćwiczeń i zadań.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Jak pracować z podręcznikiem i jak je wybierać?

Niektórzy współcześni nauczyciele negują potrzebę posiadania przez uczniów podręczników. Podręczniki według nich nie zastąpią poznawania świata. Podkreśla się często niezależność nauczyciela w interpretowaniu zapisów programowych. Podręcznik po prostu prezentuje tylko jedną z wielu możliwych wersji opracowania zapisów programowych. Niemniej jednak w dalszym ciągu podręczniki są niezwykle ważne we współczesnej szkole. WSiP podręczniki dobrze się tutaj sprawdzą.

Dlaczego korzystanie z podręcznika jest tak ważne?

Zwraca się uwagę na usystematyzowanie i logiczną organizację podręcznika (np. wydawnictwa WSiP). Wynikiem funkcji informacyjnej jest funkcja badawcza podręcznika. Współczesna nauka potwierdza, że podręczniki nie powinny dawać wyników nauki i wiedzy w przygotowanej formie, a od uczniów nie powinno się wymagać od nich konkretnych działań. Jest to pasywna asymilacja określonego zakresu informacji. Podręcznik powinien:

  • zachęcać uczniów do samodzielnych badań,
  • wymagać wysiłku umysłowego,
  • inspirować do pracy twórczej.

Jak powinien być skomponowany dobry podręcznik?

Zakłada się, że książka powinna być skomponowana w taki sposób, aby wzbudzić zainteresowanie. Nie zawsze mogą istnieć wyczerpujące informacje na temat opisanego zjawiska. Zamiast tego można umieszczać tylko pytania przewodnie lub zadania. Pozycję tę przyjmują również autorzy nowych podręczników. Dla przykładu WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) wydaje tak, aby były one zawsze aktualne.

Jak uczniowie powinni korzystać z podręczników?

Rolą ucznia jest być niezależnym. Warto podkreślać niezależność ucznia w zdobywaniu wiedzy, która to kwestia jest zawarta w podręczniku. Pomoc i wymaganie od uczniów myślenia i docierania do źródeł informacji innych niż podręczniki także jest akcentowana przez metodyków nauczania. Doświadczeni nauczyciele powinni pomagać uczniom aktywnie poznawać świat. Uczniowie podczas korzystania z podręcznika powinni skupiać się na samodzielnej nauce i tworzeniu wiedzy przez uczniów i przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Skupiać się też należy na niezależnych obserwacjach uczniów i rozwiązywanie problemów.

Jak wybierać podręcznik?

Podczas gdy wyniki muszą być osiągnięte, nauczyciel podejmuje decyzje o wyborze podręczników i ich sprzedaży. To głównie jego potrzeby i osobista wizja edukacji, którą będą realizować, powinna decydować o wyborze podręcznika. Oprócz wspierania uczenia się nauczycieli i uczniów w ich miejscach pracy, możliwe jest również tworzenie scenariuszy zajęć dla nauczycieli.

Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Czym charakteryzują się podręczniki WSiP?

Podręczniki wzmocniły wśród niektórych uczniów i nauczycieli przekonanie, że nauka polega na przyswajaniu odpowiedniej liczby nazw i terminów. Wydawcy często odwołują się do zasad psychologicznych, zwłaszcza do etapów rozwoju poznawczego. Wydawnictwa WSiP podręczniki odnoszą się do tych koncepcji.

Dlaczego warto korzystać z podręczników?

Nauka, by była naprawdę skuteczna, wymaga wysiłku, aby zdobyć wiedzę, nie może być łatwa i gotowa. Wymaga to zindywidualizowanego nauczania, w zależności m.in. od stylu poznawczego ucznia. Słabe wyniki w naszych szkołach są w dużej mierze spowodowane tym, że uczniowie nie są nauczani, jak korzystać z książek i porównywać swoje osobiste doświadczenia z doświadczeniami społecznymi zawartymi w książkach. WSiP podręczniki starają się wyjść naprzeciw tym wymaganiom.

Co zapewniają podręczniki WSiP?

Większość podręczników na rynku doskonale zaspokaja potrzeby uczniów, jeżeli chodzi o wiedzę. Podręczniki WSiP:

  • trzymają się tradycyjnej koncepcji edukacji;
  • skupiają się na przekazywaniu gotowej wiedzy;
  • są elastyczne na zmiany;
  • odnoszą się do wydarzeń współczesnych.

Z rozmów z nauczycielami wynika, że książki “gdzie wszystko jest” są, niestety, stale oczekiwane przez wielu. Podręczniki pozwalające na samodzielne tworzenie wiedzy przy użyciu innych źródeł informacji, w którym nie zawsze podawane są wszystkie odpowiedzi, ale zadawane są pytania, nie są tak popularne. Wymagają one bogatej i aktualnej wiedzy także od nauczyciela, wydawcy WSiP już o tym pomyśleli.

Jak używać podręcznika?

Niektórzy nauczyciele wolą nie używać książki na lekcji i pozwolić uczniom budować swoją własną wiedzę. Nie negują jednak roli podręcznika jako pomocy w przygotowaniu zajęć w domu. W ten sposób dają możliwość wykorzystania wiedzy z podręczników w praktyce podczas lekcji i skorygowania sposobu, w jaki uczniowie rozumieją problemy. Daje im to możliwość pogłębienia wiedzy na dowolny temat. Uczniowie muszą robić coś na swój sposób, aby osiągnąć zadowalające rezultaty.

Jak są skonstruowane podręczniki WSiP?

Rozmowy z uczniami pokazują, że nie wszyscy uczniowie chcą, aby książki “dostarczały” im wiedzy, ale chcą odczuwać satysfakcję z samodzielnego poszukiwania wiedzy. Podręczniki WSiP są prostym i jasnym językiem, “tak aby uczeń ją zrozumiał”. Odznaczają się jasnymi, czytelnymi, kolorowymi rysunkami i wykresami “ułatwiających zapamiętywanie treści” oraz, na końcu rozdziału, streszczeniami.

Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com