Niektórzy współcześni nauczyciele negują potrzebę posiadania przez uczniów podręczników. Podręczniki według nich nie zastąpią poznawania świata. Podkreśla się często niezależność nauczyciela w interpretowaniu zapisów programowych. Podręcznik po prostu prezentuje tylko jedną z wielu możliwych wersji opracowania zapisów programowych. Niemniej jednak w dalszym ciągu podręczniki są niezwykle ważne we współczesnej szkole. WSiP podręczniki dobrze się tutaj sprawdzą.

Dlaczego korzystanie z podręcznika jest tak ważne?

Zwraca się uwagę na usystematyzowanie i logiczną organizację podręcznika (np. wydawnictwa WSiP). Wynikiem funkcji informacyjnej jest funkcja badawcza podręcznika. Współczesna nauka potwierdza, że podręczniki nie powinny dawać wyników nauki i wiedzy w przygotowanej formie, a od uczniów nie powinno się wymagać od nich konkretnych działań. Jest to pasywna asymilacja określonego zakresu informacji. Podręcznik powinien:

  • zachęcać uczniów do samodzielnych badań,
  • wymagać wysiłku umysłowego,
  • inspirować do pracy twórczej.

Jak powinien być skomponowany dobry podręcznik?

Zakłada się, że książka powinna być skomponowana w taki sposób, aby wzbudzić zainteresowanie. Nie zawsze mogą istnieć wyczerpujące informacje na temat opisanego zjawiska. Zamiast tego można umieszczać tylko pytania przewodnie lub zadania. Pozycję tę przyjmują również autorzy nowych podręczników. Dla przykładu WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) wydaje tak, aby były one zawsze aktualne.

Jak uczniowie powinni korzystać z podręczników?

Rolą ucznia jest być niezależnym. Warto podkreślać niezależność ucznia w zdobywaniu wiedzy, która to kwestia jest zawarta w podręczniku. Pomoc i wymaganie od uczniów myślenia i docierania do źródeł informacji innych niż podręczniki także jest akcentowana przez metodyków nauczania. Doświadczeni nauczyciele powinni pomagać uczniom aktywnie poznawać świat. Uczniowie podczas korzystania z podręcznika powinni skupiać się na samodzielnej nauce i tworzeniu wiedzy przez uczniów i przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Skupiać się też należy na niezależnych obserwacjach uczniów i rozwiązywanie problemów.

Jak wybierać podręcznik?

Podczas gdy wyniki muszą być osiągnięte, nauczyciel podejmuje decyzje o wyborze podręczników i ich sprzedaży. To głównie jego potrzeby i osobista wizja edukacji, którą będą realizować, powinna decydować o wyborze podręcznika. Oprócz wspierania uczenia się nauczycieli i uczniów w ich miejscach pracy, możliwe jest również tworzenie scenariuszy zajęć dla nauczycieli.

Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com